Historia

Według dykcjonarza Siarczyńskiego, jej właściwą nazwą jest Maszkowska Wola. Położona 3 km na południowy- wschód od Przeworska, graniczy z Żurawiczkami od południa, z Urzejowicami od zachodu i z Przeworskiem od północy. Należy do parafii rzymskokatolickiej w Przeworsku. W XIX wieku zamieszkana była przez około 500 osób i należała do przeworskiej ordynacji ks. Lubomirskich. Położona na obszarach składających się z gleby glinkowatej, bardzo urodzajnej, otoczona soczystymi i bujnymi łąkami.

Miejscowość ma powierzchnię 515 ha. Oddalona jest o 6 km od siedziby gminy i 3 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi 825 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Remiza OSP.

Zabytki:

 • KAPLICZKA przy drodze Przeworsk-Zarzecze, murowana z 1901 r.
 • SZKOŁA murowana z 1910 r.
 • RZĄDCÓWKA murowana z końca XIX w

Wioskę reprezentują w Radzie Gminy Wiktor Koba i Andrzej Jakielaszek.
Funkcję sołtysa pełni Piotr Szklarz.

Skład Rady Sołeckiej:

 1. Piotr Szklarz – Sołtys
 2. Zygmunt Superson
 3. Tadeusz Karkut
 4. Andrzej Jakielaszek
 5. Wiktor Koba
 6. Anna Rubin
 7. Krystian Lalowicz
 8. Andrzej Obłoza
 9. Maria Pędzibyk
 10. Łukasz Głąb
 11. Marek Lalowicz

Źródło: http://www.gminazarzecze.pl/gmina-zarzecze/solectwa/mackowka