KGW

Koło gospodyń wiejskich
W sołectwie funkcjonują dwa koła gospodyń wiejskich.