Sąsiedzkie sprzątanie lasu

Sąsiedzkie sprzątanie lasu – Maćkówka i Zalesie razem dla przyrody!

To że razem można więcej wiemy nie od dzisiaj. Dowodem na to może być przeprowadzona przez sąsiadujące wsie – Maćkówkę i Zalesie wiosenna  akcja sprzątania lasu. Wydarzenie to miło miejsce w minioną sobotę 30 marca. Inicjatorami akcji byli radni sołectwa Maćkówka Panowie Andrzej Jakielaszek i Wiktor Koba oraz sołtysi Zalesia Pani Halina Płocica oraz sołtys Maćkówki Pan Piotr Szklarz. Sprzątanie nie udało by się gdyby nie ogromne zaangażowanie druhów z OSP Maćkówka z Prezesem Panem Maciejem Obłozą na czele oraz OSP Zalesie pod dowództwem Naczelnika Tadeusza Głąbia , a także młodzieży z ZMW w Maćkówce z Przewodniczącym Łukaszem Głąbiem, mieszkańców obu miejscowości oraz społeczności  Szkoły Podstawowej w Maćkówce. Dużą pomoc w przeprowadzeniu akcji okazał organizatorom także Wójt Gminy Zarzecze Pan Tomasz Bury, który objął akcje swoim patronatem i zapewnił odbiór zebranych śmieci. W sprzątaniu wzięło udział ponad 50 osób, a jego efektem było ponad 100 worków nieczystości.

Przeprowadzona akcja i ogromne w niej zaangażowanie ukazało, że troska
o środowisko leży na sercu mieszkańcom naszej gminy, a dbałość o czystość naszego otoczenia przyrodniczego  jest istotnym wyzwaniem dla wszystkich pokoleń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji i zachęcamy wszystkich do zwracania uwagi na dbałość o otaczający nasz świat.