ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP

W dniu 1 lutego w budynku remizy OSP odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej organizacji strażackiej. W śród zebranych członków i sympatyków straży pożarnej znaleźli się także znamienici goście. Na spotkanie zaproszenie przyjęli m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku mł. bryg.  Tomasz Dzień, przedstawiciele powiatowych i gminnych struktur OSP z dh. Wiesławem Kubickim na czele, wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, sekretarz Gminy Zarzecze Tadeusz Kiełbowicz, Zastępca Komendanta Komisariatu w Kańczudze podkom. Tomasz Koba, sekretarz Gminy Łańcut Mariusz Pieniążek, przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Dyrektor SP w Maćkówce Maria Sopel oraz radni rady gminy z naszej miejscowości Andrzej Jakielaszek i Wiktor Koba. Podczas Zebrania prezes OSP w Maćkówce dh. Maciej Obłoza przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności jednostki. Sprawozdanie to zostało bardzo dobrze ocenione, czego wyrazem było uzyskanie przez Zarząd jednomyślnego absolutorium. Na zakończenie zebrania podobnie jak w latach ubiegłych radni naszej miejscowości przekazali w imieniu swoim i pozostałych sponsorów sprzęt ratowniczy. W tym roku nasza jednostka wzbogaciła się o kompletny zestaw do tlenoterapii.